dydaddu-didad%c2%a6d%c2%a6dd    Изис Сейким е древноегипетска система за енергийно лечение и просветление, подобна на Рейки. Думата Сейким е египетска и означава „Енергия на живата Светлина”. Сейким е много силна, много фина, изчиства и хармонизира на ниво Душа и Монада. Може да се използва за поощряване на личностното и духовно осъзнаване и израстване. Един 10-минутен сеанс се равнява на около едночасов сеанс с Рейки. Преоткрита е през 1979 г от Патрик Зиглер, който прекарва една нощ в голямата пирамида в Гиза.
От 1985 година започва създаването на различни вариации на системата Сейким, като за основа служат моделите на курсове, създадени от Патрик Зиглер, Самърфийлд и Том Сийман.

 

Има различни видове Сейким

това са изключително мощни системи за енергийно лечение:

– SSR (Seikim-Sekhem-Reiki) – Сейким-Секхем-Рейки (ССР);
– SKHM(СКХМ) – името, което Патрик Зиглер решава да възприеме за наименование на енергията;
– IZIS SEIKIM (Изис Сейким, или Изида Сейким)Преподава се в три нива и има 22 символа. Някои от символите са заимствани от системите Рейки, Каруна Рейки, а останалите са Изис Сейким/Сейким символи. В Изис Сейким още в 1-во ниво може да се провежда сеанс от разстояние.

Изис Сейким Русе 1

Последни публикации
Архив