реики на парите  Рейки на парите -основател на тази система е Стефани Берел – Рейки Мастер. Рейки на Парите е Рейки, която работи с Духовната Енергия на Парите. Пари Рейки е система за енергийно изцеление и изчистване на основните причини, които предизвикват финансови проблеми. С изчистване на отрицателните енергии се засилва способността ви да привличате изобилието в живота си.
C Рейки на Парите искаме да върнем Духовната Енергия на Парите. Това е чиста, неопетнена енергия директно от Източника.
Рейки на Парите се използва както традиционното Рейки – за лечебни сеанси. Може да я използвате както да “изпратите”, така и да “получите” енергия.

Нивата в Рейки на Парите

Преподава се в три нива  :

  • Първо ниво /Практик/ – Тук научавате как да използвате Рейки на Парите. Получавате как се прави финансова благословия, сеанси за изцеление, създаване магнит на парите. В това ниво има един символ. С получаването на това ниво ще можете да използвате Рейки на Парите за себе си и за другите.
  • Второ ниво /Мастер/ – В това ниво получавате три символа. Необходимо условие: ако използвате това ниво само за себе си е необходимо Рейки 2-ро ниво, а ако го използвате за предаване на настройка е необходимо Рейки Мастер.
  • Трето ниво /Гранд Мастер Рейки на Парите/ – В тази степен получавате мощна настройка, увеличава се вашата енергия и ставате „магнит на парите”. Необходимо условие: Рейки Мастер.

reiki ruse

Последни публикации
Архив